Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Ukrajinskú kontaminovanú pšenicu z Mlyna Kollárovo nezlikvidovali!

Patrícia Medveď Macíková
Skonzumovali ju prevažne Slováci!V školských zariadeniach sa deťom údajne podávali kurčatá so salmonelou. Testy sa falšovali. Jedna kauza strieda druhú...

Skonzumovali ju prevažne Slováci!V školských zariadeniach sa deťom údajne podávali kurčatá so salmonelou. Testy sa falšovali.

Jedna kauza strieda druhú a čaká nás ďalšia, žiaľ pravdepodobne najhoršia v dejinách samostatného Slovenska. Minister pôdohospodárstva Bíreš nekoná, alebo koná pomaly. Dopláca na to slovenský spotrebiteľ.

Polovica (údajne) kontaminovanej ukrajinskej pšenice z Mlyna Kolárovo už bola na Slovensku skonzumovaná, druhá polovica bude asi tiež. Mlyn Kolárovo podal odklad na likvidáciu a majiteľ tvrdí, že pšenica je v poriadku. O tom, či ju skonzumujú Slováci rozhodne vraj súd.

Celú túto situáciu považujem za obrovské zlyhanie ŠVPS, ako aj ministra Bíreša. Inak sa to ani nedá nazvať. Práve som totiž dotelefonoval s majiteľom Mlynu Kolárovo, od ktorého som sa dozvedel, že polovica kontaminovanej pšenice bola skonzumovaná a druhá polovica bude zrejme tiež, pokiaľ tak rozhodne súd. Cieľom môjho telefonátu bolo zistiť, kedy a kde bola zlikvidovaná kontaminovaná pšenica z Ukrajiny. Z 1300 ton ukrajinskej pšenice ostalo v skladovom zásobníku už iba 750 ton. Majiteľ sa však bráni, že vzorky RVPS neboli správne odobraté, keďže sa pri odoberaní vzoriek nedodržali procedurálne kroky a RVPS na čele s vtedajším riaditeľom prof. Bírešom (dnes ministrom pôdohospodárstva) to celé zbabrali. ŠVPS nariadila likvidáciu, Mlyn Kolárovo požiadal o odklad a dal celú vec na súd. K likvidácii pozostalých 750 ton pšenice má dôjsť podľa slov majiteľa mlynu 15 Septembra. Ale k žiadnej likvidácii zrejme nedôjde, keďže majiteľ mlynu požaduje ďalší odklad a následne uvoľnenie pšenice na trh, prípadne jej spracovanie.

 

Iba upozorňujem, že som po informácii o kontaminovanej ukrajinskej pšenici okamžite sadol do auta a navštívil Mlyn Kolárovo a zisťoval celú situáciu. Takisto som aj ja osobne poslal vzorku múky (nie pšenice) na testovanie do akreditovaných laboratórií, aby sa zistil obsah zbytkov pesticídov. Reziduá pesticídov sa v múke nepotvrdili, čo som aj predpokladal. Aj keby bola pšenica, z ktorej sa múka vyrobila, mierne kontaminovaná, spracovaním sa zbytky pesticídov strácajú.

 

Dnes nás ale čaká ďalšia neriešená kauza. Podnet som podal priamo dnes ministrovi (vtedajšiemu riaditeľovi ŠVPS) prof. Bírešovi. Dodnes nedisponujem výsledkami zistení, ale minister Bíreš prisľúbil, že o výsledkoch ma bude informovať. V tomto danom prípade ide o verejnosti známu firmu, ktorá už v minulosti mala problém so zákonom a falšovala pôvod kurčiat, dodávaných do obchodov. Okrem iného údajne falšovala aj výsledky testov pozitívnych na salmonelu. Kurčatá údajne dodávala aj do školských zariadení, kde došlo ku konzumácii deťmi.

<< Späť k článkom