Zákony

HLAS - sociálna demokracia

27. apríla 2022

Výnimka z verejného obstarávania pre zdravé potraviny

Cieľom novely zákona je umožniť školám a školským zariadeniam nakupovať potraviny od prvovýrobcov, lokálke a s dôrazom na kvalitu.

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Zavedenie 14. dôchodku

Novelou zákona sa navrhuje zavedenie štátnej sociálnej dávky ako reakcia na celoročný rast životných nákladov poberateľov dôchodkov.

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na území obcí

Zámerom novely zákona je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obcí. 

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Lepšia dostupnosť liekov pre pacientov

Cieľom novely zákona je zlepšiť komfort pacientov tým, že v odôvodnených prípadoch by im lieky, ktoré odporučil lekár so špecializáciou v príslušnom odbore mohol predpísať aj všeobecný lekár

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Kompenzácia výdavkov pre rodičov detí v predškolskom veku

Cieľom novely zákona je predĺženie rodičovského príspevku do 5 rokov veku dieťaťa  v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov rodičom nepodarí umiestniť dieťa do verejnej materskej školy

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Zníženie dane na benzín a naftu o 20 eurocentov/liter

Návrh novely zákona je reakciou na vysoký rast cien pohonných hmôt

DETAIL zákonu