Zákony

HLAS - sociálna demokracia

14. marca 2022

5% DPH na základné potravin

Cieľom novely zákona je zníženie sadzby DPH na základné potraviny na 5% a zavedenie 0% DPH na predaj z dvora ako reakcia na rast cien potravín a životných nákladov ľudí

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Rýchlejší rast príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb

Cieľom novely zákona je zavedenie nového spôsobu výpočtu výšky finančného príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Zvýšenie valorizácie dôchodkov o dodatočných 3,3%

Predmetom novely zákona je valorizácia dôchodkov tak, aby dôchodky rástli súhrnne o 4,6%

DETAIL zákonu
3. februára 2022

200 eur pre každého dôchodcu

Návrh novely zákona predpokladá vyplatenie jednorazovej dôchodkovej dávky vo výške 200 eur všetkým dôchodcom v reakcii na prudký rast cien energií a potravín.

DETAIL zákonu
3. februára 2022

Zníženie sadzby dph pre gastro sektor na 5%

Predmetom novely zákona je zníženie sadzby dph pre služby spojené s podávaním jedál a nápojov na 5% a od 1.1.2023 ponechať trvalo sadzbu dane na úrovni 10%

DETAIL zákonu
3. februára 2022

Riešenie akútneho podfinancovania zdravotníctva

Cieľom návrhu novely zákona je presun 500 mil. eur z rezervy do rezortu Ministerstva zdravotníctva SR z dôvodu potreby krytia zvýšených výdavkov v zdravotníctve.

DETAIL zákonu