Zákony

HLAS - sociálna demokracia

29. novembra 2021

Odstránenie problémov aplikačnej praxe pri osobnom bankrote

Predmetom novely bola pomoc ľuďom, ktorým exekútor vykonáva zrážky zo mzdy napriek tomu, že boli riadne zbavení dlhov.

DETAIL zákonu
29. novembra 2021

Zavedenie jednorazového príplatku k dôchodkovej dávke

Zmyslom novely zákona bolo zaviesť mimoriadny jednorazový príspevok k dôchodku ako reakciu na rast spotrebiteľských cien.

DETAIL zákonu
5. októbra 2021

Pandemická OČR v podobe celého príjmu

Cieľom novely zákona je zaviesť ošetrovné vo výške celého príjmu počas krízovej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19.

DETAIL zákonu
5. októbra 2021

Zníženie DPH z energií na 5 %

Predmetom novely zákona je zníženie DPH na elektrickú energiu, plyn, paru a teplú vodu na úroveň 5% 

DETAIL zákonu
5. októbra 2021

Garantovaný rast dôchodkov minimálne o 2 %

Cieľom novely zákona je zavedenie trvalého mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok a úrazovej renty na je zavedenie trvalého mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok a úrazovej renty

DETAIL zákonu
23. septembra 2021

Novela rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

Predmetom novely zákona o rokovacom poriadku je umožniť schváliť novelu Ústavy SR o vyhlásení referenda o skrátení funkčného obdobia NR SR aj skôr ako uplynutím 6 mesiacov odo dňa neschválenia pôvodného návrhu.

DETAIL zákonu